Apie Insigus

UAB Insigus - didelę patirtį turinti verslo konsultavimo įmonė, teikianti paslaugas visose Baltijos šalyse ir vidurio Europoje. Orientuojamės į individualius kliento poreikius ir jų konkrečią veiklą pritaikytas konsultavimo paslaugas, paremtas situacijos ir rinkos analize. Dirbame su ES paramos, Interreg, EEE, SwedLitFund, Norden, Horizon Europe, Erasmus ir kitų fondų lėšų pritraukimu privačiame ir viešajame sektoriuose.

Mūsų veikla

Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai yra neatsiejama ES ir kitų šaltinių paramos projektų administravimo dalis, todėl Insigus komanda gali pasiūlyti reikiamus specialistus viešųjų pirkimų skelbimų ir techninių užduočių rengimui, įskaitant aukštos kvalifikacijos reikalaujantiems, didelės vertės pirkimams. Siekiame, kad viešieji pirkimai, jų darbai ir paslaugos būtų įsigyjami protingai panaudojant tam skirtas lėšas.

Mokymai

Organizuojame mokymo paslaugas, seminarus, konferencijas. Kokybiškai rengiame ir įgyvendiname socialinius, edukacinius bei kultūrinius mokymų projektus.

Rinkos tyrimai (rinkos analizė)

Savo veiklą kildiname iš rinkos analizės paslaugų teikimo - esame organizavę daugiau nei 20 skirtingų pramonės šakų dalyvių rinkos analizių atlikimą. Šių tyrimų pagalba ne tik padėjome savo klientams optimizuoti pardavimo kanalus, išplėsti eksporto veiklas, bet ir efektyviai naudoti turimus išteklius vietinės rinkos dalies augimui. Taip pat tinkamas rinkos ir situacijos supratimas įgalino daugelį mūsų klientų sėkmingai pasinaudoti ES parama plečiant savo verslą tiek Lietuvoje, tiek Baltijos ir Skandinavijos šalyse.

ES projektų rengimas

UAB Insigus specializuojasi ES projektų rengime. Mūsų įmonė teikia ES paramos knsultacijas, kurios padeda parengti sėkmingą projektą ES finansavimui gauti ir gautas lėšas naudingai bei veiksmingai panaudoti. Taip pat konsultuojame investiciniais klausimais, ES paraiškų rengimo, adminstravimo klausimais. Suteikiame visapusiškas konsultacijas ir pagalbą

Projektų administravimas

Teikiame projekto administravimo paslaugas po paramos skyrimo. Šią paslaugą apima reikiamos parengimo dokumentacijos prieš ir po paramos gavimo, sutarčių rengimas, viešųjų pirkimų organizavimas ir administravimas. Organizuojame veiklos planą visam projekto laikotarpiui, ruošiame projekto sutartis ir jų priedus, rengiame ir įgyvendiname viešinimo veiklas. Padedame atlikti projekto biudžete numatytų lėšų perskirstymą, atkreipdami dėmesį į projekto vykdymui taikomas taisykles.

Projektai