Galiojantys kvietimai teikti paraiškas:

Valstybinio sveikatos stiprinimo fondo kvietimas (PASIBAIGĘS):

2022 metais Fondo lėšomis finansuotinų prevencinių projektų, socialinės reklamos, mokslinių tyrimų projektams finansuoti skiriama 3 070 061,46 euro, iš kurių:

- prevenciniams projektams – 40 proc. visų 2022 metų Fondo lėšų;
- moksliniams tyrimams – 10 proc. visų 2022 metų Fondo lėšų;
- socialinei reklamai – 50 proc. visų 2022 metų Fondo lėšų:;

Siūlome kartu vystyti idėją VSSF projekto rengimui ir įgyvendinimui. Susisiekite mūsų kontaktų formoje nurodytais adresais dėl išsamesnės informacijos.

Interreg Europe 2021-2027m. pirmasis kvietimas (PASIBAIGĘS):

2022 metų balandžio 6d. paskelbtas pirmasis Interreg Europe 2021-2027m. programos kvietimas teikti paraiškas. Fondo lėšomis viso bus skiriama 379 mln. EUR paramos su 80% paramos intensyvumu ES šalių pareiškėjams.

Programos lėšomis remiamas bendradarbiavimas tarp 27 ES šalių, Norvegijos ir Šveicarijos pareiškėjų, prisidedančių prie inovatyvių sprendimų kūrimo ir diegimo vietos ir regioniniu mastu.

Siūlome bendradarbiauti su plačiu mūsų partnerių tinklu ES šalyse bei Norvegijoje, ir rengti bendrą pokyčius kuriantį projektą. Susisiekite mūsų kontaktų formoje nurodytais adresais dėl išsamesnės informacijos.